Testovacie stránky pre SSL certifikáty vydané podriadenou CA Disig R2I2(SNI)


Upozornenie: Pre korektný prístup na testovacie stránky je vyžadované aby Váš použitý internetový prehliadač podporoval SNI (Server Name Indication)

Váš internetový prehliadač nepodporuje SNI

Ktoré internetové prehliadače podporujú SNI?

Internet Explorer 7 a novší, na Windows Vista. Nepracuje na systémoch Windows XP ani s prehliadačom Internet Explorer 8.

Mozilla Firefox 2.0 a novší

Opera 8.0 a novší (TLS 1.1 protokol musi byt aktivovaný)

Opera Mobile verzie 10.1 a novší

Google Chrome 6 a novší MS Windows XP, MS Windows Vista a novší, OS X 10.5.7 alebo vyšší na Chrome 5.0.342.1 alebo novší)

Safari 2.1 a novší (Mac OS X 10.5.6 alebo vyšší a Windows Vista alebo vyšší)

Konqueror/KDE 4.7 a novší

MobileSafari na Apple iOS 4.0 a novší

Android prehliadač na Honeycomb alebo novší

Windows Phone 7

MicroB on MaemoTestovacie stránky pre SSL certifikáty vydané podriadenou CA Disig R2I2(bez SNI)


Upozornenie: Pre prístup na stránky bez podpory SNI je nutné aby sa Váš použitý internetový prehliadač dokázal pripojiť na iný SSL port ako je 443 (nastavenie firewallu/proxy)

Testovacie stránky pre SSL certifikáty vydané podriadenou CA Disig R0I1(SNI)


Upozornenie: Pre korektný prístup na testovacie stránky je vyžadované aby Váš použitý internetový prehliadač podporoval SNI (Server Name Indication)

Váš internetový prehliadač nepodporuje SNI

Ktoré internetové prehliadače podporujú SNI?

Internet Explorer 7 a novší, na Windows Vista. Nepracuje na systémoch Windows XP ani s prehliadačom Internet Explorer 8.

Mozilla Firefox 2.0 a novší

Opera 8.0 a novší (TLS 1.1 protokol musi byt aktivovaný)

Opera Mobile verzie 10.1 a novší

Google Chrome 6 a novší MS Windows XP, MS Windows Vista a novší, OS X 10.5.7 alebo vyšší na Chrome 5.0.342.1 alebo novší)

Safari 2.1 a novší (Mac OS X 10.5.6 alebo vyšší a Windows Vista alebo vyšší)

Konqueror/KDE 4.7 a novší

MobileSafari na Apple iOS 4.0 a novší

Android prehliadač na Honeycomb alebo novší

Windows Phone 7

MicroB on MaemoTestovacie stránky pre SSL certifikáty vydané podriadenou CA Disig R0I1(bez SNI)


Upozornenie: Pre prístup na stránky bez podpory SNI je nutné aby sa Váš použitý internetový prehliadač dokázal pripojiť na iný SSL port ako je 443 (nastavenie firewallu/proxy)

Testovacie stránky pre SSL certifikáty vydané podriadenou CA Disig R1I1(SNI)


Upozornenie: Pre korektný prístup na testovacie stránky je vyžadované aby Váš použitý internetový prehliadač podporoval SNI (Server Name Indication)

Váš internetový prehliadač nepodporuje SNI

Ktoré internetové prehliadače podporujú SNI?

Internet Explorer 7 a novší, na Windows Vista. Nepracuje na systémoch Windows XP ani s prehliadačom Internet Explorer 8.

Mozilla Firefox 2.0 a novší

Opera 8.0 a novší (TLS 1.1 protokol musi byt aktivovaný)

Opera Mobile verzie 10.1 a novší

Google Chrome 6 a novší MS Windows XP, MS Windows Vista a novší, OS X 10.5.7 alebo vyšší na Chrome 5.0.342.1 alebo novší)

Safari 2.1 a novší (Mac OS X 10.5.6 alebo vyšší a Windows Vista alebo vyšší)

Konqueror/KDE 4.7 a novší

MobileSafari na Apple iOS 4.0 a novší

Android prehliadač na Honeycomb alebo novší

Windows Phone 7

MicroB on MaemoTestovacie stránky pre SSL certifikáty vydané podriadenou CA Disig R1I1(bez SNI)


Upozornenie: Pre prístup na stránky bez podpory SNI je nutné aby sa Váš použitý internetový prehliadač dokázal pripojiť na iný SSL port ako je 443 (nastavenie firewallu/proxy)